- Cách thức đặt hàng: Qúy nhà đầu tư liên hệ thông tin số lượng đặt hàng, Nhà Máy Bitcoin VietNam sẽ thông báo thời gian nhận hàng dao động từ 7 – 10 ngày kể từ ngày thông báo.

 

0345678939

Bạn cần hỗ trợ?